fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Lymfatisk vävnad polku MALT, lymffolliklar
klass 1

Lymffolliklar

MALT-vävnaden (mucus-associated lymphatic tissue) eller diffus lymfatisk vävnad förekommer i lamina propria, dvs i slemhinnornas bindväv. MALT-vävnad består av oinkapslade lymffolliklar och fria lymfocyter. Denna typ av vävnad förekommer längs matsmältningskanalen (GALT = gut-associated lymphatic tissue), andningsvägarna (BALT = bronchus-associated lymphatic tissue) samt i könsorganens och urinorganens väggar. I denna diffusa lymfatiska vävnad sker de första immunreaktionerna. Fibroblaster, plasmaceller, eosinofila leukocyter och lymfocyter förekommer i MALT.

Oinkapslade lymffolliklar uppkommer då lymfocyter delar sig lokalt. De förekommer på samma ställen som den diffusa lymfvävnaden, dvs längs matsmältningskanalen och andningsvägarna. Matsmältningskanalen har rikligt med oinkapslad lymfvävnad i tonsillerna och i Peyers plagues i tunntarmens vägg och blindtarmen. En lymffollikel kan bestå enbart av små lymfocyter. Dessa kallas primära folliklar. Största delen av folliklarna är s.k. sekundära folliklar. I en sekundär follikel kan man urskilja ett germinalt centrum, som är ljusare färgat än den omgivande vävnaden. I det germinala centrumet delar sig lymfocyterna, plasmacellerna differentieras och antikroppar bildas. Runt det germinala centrumet finns tätt packade små lymfocyter, som bildar en mörkfärgad korona = krans.

 

 

 
 
Accessibility Feedback