fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Axonal transport, aksonaalinen kuljetus,

I nervcellerna sker proteinsyntes endast i cellkroppen eller i dendriternas rötter, där Nissls substans (RER) påträffas. Detta leder till ett behov av transport längs axonen - axonal transport eller axonalt flöde.
Det finns flera typer av axonal transport:
1. långsam transport framåt, s.k. anterograd axonal transport: gäller neurotubuler och neurofilament (< 4 mm/dygn)
2. medelsnabb transport: gäller mitokondrier
3. snabb anterograd axonal transport: gäller de enzymer som är kopplade till syntesen av neurotransmittorer och vesikler (200-400 mm/dygn - "bulk flow of axoplasm")
4. snabb tillbakatransport s.k. retrograd axonal transport: gäller membranmaterialet i de synaptiska blåsorna, som nedbryts och återförs till cellkroppen
5. transport längs mikrotubuli med hjälp av kinesin- och dyneinproteiner och med ATP som energikälla. 

 

 
 
Accessibility Feedback