fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Nervsystem
klass 1

Nervsystem, hermosto, nervous system

De viktigaste egenskaperna hos nervvävnad är:
1. retbarhet
2. ledningförmåga
3. avsöndringsförmåga (hos de neuroenkokrina cellerna i hypothalamus).

Nervcellerna samverkar med varandra via synapser.
I nervsystemet förekommer:
1. äkta nervceller eller neuroner,
2. gliaceller (grek. glia = kitt) och
3. bindväv (i hjärnhinnor, blodkärl och som stöd i det perifera nervsystemet).

I en vuxen individ delar sig nervcellerna vanligen inte.

 

 

 
 
Accessibility Feedback