fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Enskiktat epitel, allmänt
klass 1

Enskiktat epitel, yhdenkertaiset epiteelit, simple epithelium

Enskiktat epitel beklär ytor, genom vilka selektiv diffusion, absorption eller avsöndring sker. Enskiktat epitel ger ett mycket svagt skydd mot mekaniskt slitage. Enskiktat epitel förekommer endast på våta skyddade ytor. Cellernas form varierar från platt till cylindrisk, beroende på funktionen.

Platt skivepitel förekommer i lungalveoler och längs blodkärlen (endotel). Genom dessa ytor sker diffusionen lätt. Gaser och ämnen vandrar enkelt genom det platta skivepitelets cellmembran.

Tunntarmens yta bekläs av enkelt cylindriskt epitel. Dessa celler är mycket aktiva och innehåller därför mycket organeller. Enskiktat epitel kan ha specialstrukturer, såsom mikrovilli och cilier, vilka underlättar deras funktioner.


 
 
Accessibility Feedback