fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel
klass 1

sivusto123
Epitel
   

Allmänt om epitel, epiteeli, epithelium

Epitelvävnaderna beklär, med några sällsynta undantag, alla våra yttre och inre ytor. De bildar gränszonen mellan olika organ och kroppsstrukturer.

Epitelvävnaderna har många olika funktioner. Genom epitelvävnaderna sker bl.a. diffusion, absorption och/eller sekretion (avsöndring). Epitelvävnaderna skyddar alltid den underliggande strukturen. På grund av att epitelvävnaderna beklär så gott som alla våra inre och yttre ytor kommer allt, som kroppen skall uppta och allt som skall avges, att passera genom epitelet.
I epitelvävnaderna finns även känselorgan. Epitel, som är försedda med cilier, avlägsnar damm och för kroppen främmande partiklar från andningsorganen. Epitelet (endotelet) i blodkärlen minskar friktionen mellan blodet och blodkärlens väggar. Epitelcellerna i huden skyddar dessutom för solens ultravioletta strålning.

Epitelet kan bestå av ett enkelt skikt av celler (s.k. enskiktat epitel) eller av många cellskikt (s.k. flerskiktat epitel). Epitelcellerna hålls ihop medelst speciella kontakter mellan cellerna. Halvdesmosomer eller hemidesmosomer förankrar epitelcellerna vid basalmembranen, som består av ett nätverk av fibrer (se schematisk figur nedan).

 
 
Accessibility Feedback