fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Muskelcell, lihassolu, muscle cell

Specialfärgning av tvärstrimmig muskelcell

Konfokalmikroskopisk bild av tvärstrimmig muskelcell. Tubulinet i mikrotubulerna har färgats rött. Ett virusprotein, som samlats i Golgi-apparaten, har färgats grönt. N = kärna.

 

Konfokalmikroskopiska bilder av muskelcell. 
Bilden uppe till vänster visar ett typiskt muskelcellprotein - SERCA, som färgats rött. Dessa proteiner finns i det sarcoplasmatiska retiklet (SR) och pumpar kalciumjoner från cytosolen in i SR:s lumen.
Bilden uppe till höger visar grönfärgad ER exit site-markör sec23 i Golgi-apparaterna och Z-skivorna.
Bilden nere till vänster de båda färgningarna samtidigt.

 

 
 
Accessibility Feedback