fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Myoblaster
   
sivusto123
Myotub
   
sivusto123
Satellitcell
   

Musklernas utveckling

Under embryonalutvecklingen differentierar vissa celler till myoblaster. Myoblasterna utgör förstadier till muskelceller. De är spolformade och de har en enda kärna. Myoblasterna delar sig mitotiskt, fusionerar och bildar långa mångkärniga enheter som kallas myotuber. Inne i myotuberna påbörjas syntesen av de proteiner som hör till "kontraktionsmaskineriet". Då myoblasterna fusioneras till myotuber omfördelas cellernas organeller och cellmembranens strukturer på ett dramatiska sätt. Nu uppstår också de för muskelcellerna typiska strukturerna såsom sarcolemma, sarcoplasmatiskt retikel och T-rör.

Reparation av skadad muskelvävnad
Mogna muskelceller delar sig inte. Små muskelskador i en vuxen individ kan emellertid repareras med hjälp av delande stamceller, som kallas satellitceller och som ligger tätt intill muskelcellerna. Satellitcellerna ligger mellan muskelcellernas cellmembran (sarcolemma) och basalmembranen. De aktiveras av skador i sarcolemma och av nekros i muskelfibren. Satellitcellerna delar sig och differentieras till myoblaster. Såvida basalmembranen är hel (oskadad) kommer dessa myoblaster att fusioneras till myotuber och bildar slutligen mogna muskelceller, på samma sätt som under den embryonala myogenesen. Ifall basalmembranen är skadad kommer ärrvävnad att ersätta det skadade området.

 

 
 
Accessibility Feedback