fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Brässen, översikt
   
sivusto123
Brässen, 1
   
sivusto123
Brässen 2
   

Brässen, kateenkorva, thymus

Brässen hör till ryggradsdjurens lymfoida organ. Den ligger i brösthålan i främre delen av mediastinum, mellan hjärtat och bröstbenet. Brässen är störst och aktivast under barndomen. Efter puberteten minskar den i storlek och aktivitet.

 

Brässen består av två lober, som är förenade i medellinjen av bindväv. Loberna omges av en bindvävskapsel och från denna kapsel utgår septa (trabekler), som delar in loberna i mindre lober. Blodkärlen löper längs trabeklerna. Varje lob indelas i en yttre lymfocytrik bark (cortex) som omger den mindre celltäta märgen (medulla). I medullan förekommer runda strukturer, som kallas Hassals kroppar (Hassal's corpuscles). De är 20-100  µm i diameter och  har en lökliknande struktur och härstammar från epiteliala celler.  De producerar brässens hormoner tymosin och tymopoietin. Barken är tättpackad med T-lymfocyter. Epitelioretikelceller utgör stödstrukturen i brässen. Det finns sex klasser av epitelioretikelceller. 

 

Brässen är viktig för den lymfoida vävnadens utveckling. Odifferentierade lymfocyter, som bildas i benmärgen, vandrar till brässen där de mognar till T-lymfocyter i barkskiktet. Mogna T-lymfocyter vandrar från barken ut till märgen och vidare längs blodkärlen ut till kroppens lymfknutor, mjälten och andra lymfoida organ.

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback