not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Muskelvävnad / Glatt muskel
bild

Glatt msukel, sileä lihas smooth muscle

Längdsnitt av glatta muskler. H&E.
Cellerna är tydligt spolformade. De blåfärgade kärnorna ligger i cellernas tjockaste del. 
Inga tvärstrimmor förekommer.