fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk polku Hyalint broskt
klass 3

Hylint brosk, lasirusto, hyaline cartilage

Ledbroskets olika kollagentyper kan färgas specifikt.
Bild A visar immunofärgning för typ I kollagen, som förekommer i ben.
Bild B visar immunofärgning för typ II kollagen, som förekommer i brosk.
Pilen visar gränszonen mellan det oförkalkade och det förkalkade ledbrosket.
Pilspetsen pekar på en lakun i brosket, i vilken det ligger fyra s.k. isogena celler.Ledbrosk från hund. x 4.

 
 
Accessibility Feedback