fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Dendrit, dendriiti, dendrite

Dendriterna för nervimpulserna in mot nervcellkroppen. Nervcellerna har vanligtvis många dendriter. Dendriterna är ofta strakt förgrenade, som ett träd eller en buske (grek. dendron = träd). Grenarna (eng. spines) står i kontakt med tusentals axoner. De är belägna nära nervcellkroppen. I varje typ av nervcell förgrenar sig dendriterna enligt ett eget mönster. Detta gör att man kan identifiera nervcelltyperna.

 

 


 

 
 
Accessibility Feedback