fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Fri nervända, vapaa hermopääte, free nerv ending

Den vanligaste sensoriska nervtypen i huden är de fria nervändorna. De fria nervändorna reagerar vid beröring, kyla och värme/hetta. Runt de flesta hårrötter slingar sig fria nervändor, vilket betyder att de reagerar vid hårets rörelser och tjänar som mekanoreceptorer.

De fria nervändorna ligger i epidermis. De har fått sitt namn på grund av att de saknar myelinskida.

Schematisk bild av en fri nervända.


 

 
 
Accessibility Feedback