fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fixering, kiinnittäminen, fixation

Fixeringsproceduren
1. Försök få vävnaden så snabbt som möjligt i fixativet.
2. Om detta är omöjligt skall man förvara vävnaden i kylskåp eller frysbox.
3. Fixeringslösningarna är ofta blandningar av koagulerande ämnen (A) och icke koagulerande ämnen (B).
4. A fäller ut proteinerna så att ett grovmaskigt nät bildas. Genom detta nät kan vaxet penetrera. B gör att nätverket inte blir alltför grovmaskigt.
5. Fixeringsblandningarna skall vara nygjorda.
6. Använd stora mängder fixering i förhållande till vävnadsbiten t.ex. 10 x vävnadens storlek.
7. Skär organet med skalpell. Bitarna skall inte vara större än 4 x 4 x 4 mm. Klipp aldrig - då krossas vävnaden.
8. Låt inte vävnaden torka före fixeringen. Håll den i saltlösning.
9. Skriv etikett på flaskan, t. ex. lever, formalin, Pia & Pelle, datum eller en kodnummer.
10. Olika fixeringar kräver olika långa fixeringstider.

Tvättning
1. Fixativet bör tvättas bort annars stör det färgningen
2. Vanligtvis används vatten eller buffertlösningar.

Förvaring
Efter tvättningen kan vävnaden förvaras i 70 % alkohol, dock inte hur länge som helst.


 

 

 
 
Accessibility Feedback