not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Brässen, översikt
   
sivusto123
Brässen, 1
   
sivusto123
Brässen 2
   

Brässen, kateenkorva, thymusStor förstoring av brässen från människofoster. H&E.
Bilden visar en lob från brässen. I den omgivande bindväven (B) syns stora blodkärl (Bl), som är fyllda med blod.
I barkskiktet (C) syns stora mängder tättpackade T-lymfocyter (Lc).
I märgen (M) är celltätheten mindre.
Där syns en Hassals kropp (Hc), som består av koncentriska lager av platta retikuloendoteliala celler.
Överallt inne i brässen syns stora blodkärl (Bl).

 

 

 
 
Accessibility Feedback