fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Hud polku Hudens nervändor polku Pacinis känselkropp
klass 1

sivusto123
Pacinis receptor, 1
   

Pacinis känselkropp

Pacinis känselkroppar är stora, äggformade strukturer, som förekommer i läderhudens undre delar och i underhuden, i närheten av leder, periosteum och våra inre organ. De reagerar vid tryck och vibrationer.

Pacinis känselkroppar mäter vanligen över 1 mm i längd. Innerst finns en myeliniserad nervända. Runt denna finns en kapselstruktur. Myelinskidan finns med ett litet stycke in i känselkroppen, men försvinner sedan. Den icke myeliniserade dendriten omges av flera Schwanns celler, som bildar en "inre kärna". Kapselns yttre delar består av koncentriskt ordnade lameller, mellan vilka det förekommer en lymfa-liknande vätska. I ljusmikroskop liknar Pacinis känselkropp en lök.

Schematisk bild av Pacinis känselkropp.


 

 
 
Accessibility Feedback