fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Urinvägssystemet polku Bildning av urin
klass 1

sivusto123
Schematisk bild av urinbildning
   

Bildning av urin, virtsanmuodostus

Urin bildas i nefronerna och förs ut ur kroppen via urinvägarna.
1. Den primära fasen av urinproduktionen sker i njurkropparna genom ultrafiltrering av blodet i glomerulusväggen. Kapillärnystanet i glomerulus ligger mellan två arterioler. Detta har betydelse för ultrafiltreringen. Ultrafiltratet kallas primärurin och kommer ut i Bowmans rum. Ultrafiltratet har ungefär samma sammansättning som vätskan, som filtreras ut från en vanlig kapillär, och är i praktiken proteifri plasma. Det innehåller blodplasmans lågmolekylära beståndsdelar (dvs. substanser med en molekylvikt mindre än 70.000) i samma koncentration som i plasman.
Från Bowmans rum förs primärurinen till proximala tubulus och vidare till Henles slynga och distala tubulus.
2. I proximala tubulus reabsorberas bl.a. socker och proteiner ur primärurinen.
3. I Henles slynga koncentreras urinen genom att vatten reabsorberas men den späds ut igen på sin väg mot distal tubulus.
4. I distal tubulus och samlingsrören regleras urinens vatten-, och elektrolytbalans samt syra-basbalansen. Syra-basbalansen regleras genom att distal tubulus utsöndrar amoniak. Amoniaken binder vätejoner. Från distal tubulus förs urinen till samlingsrören och vidare till njurbäckenet och urinvägarna. 
 

 

 

 
 
Accessibility Feedback