fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Azanfärgning

 
Längdsnitt av tunntarm från råtta. I Azanfärgning (Mallory-Heidenhain) färgas kollagen och retikelfibrer klart blå och  kärnorna blir klart röda. (Humason, 1972, sid 177).
Me long = muskularis externa, longitudinellt lager
Me cirk = muscularis externa, cirkulärt lager
Sm = submucosa med blå kollagenfibrer
Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria med blå kollagenfibrer
V = tarmludd, villus

 

 
 
Accessibility Feedback