not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Benbrott - schema


Schematisk bild av de tre faserna vid ett benbrott. Den fjärde nivån representerar ett färdigläkt ben. P fasen = efter läkningsprocessen.

 
 
Accessibility Feedback