not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Benets ytceller


Bilden visar ytceller (p). De är platta röda celler, som ligger på det turkosfärgande filtbenet.
Till höger i bilden syns benmärg med stora fettceller. Masson-Goldner trikrom färgning.


 

 
 
Accessibility Feedback