not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Hud / Hudens olika skikt
klass 1

Hudens skikt, 1
   

Hudens olika skikt, ihon kerrokset

Huden består av två skikt:
1. överhud
2. läderhud.
Härtill kommer underhuden.
Överhuden består av delvis keratiniserat flerskiktat epitel.
Läderhuden består av bindväv och har rikligt med blodkärl och nerver.
Underhuden består lucker bindväv och fett vävnad.

Översikt av hud från människa. Elastin-färgning.

E = överhud (epidermis)
D = läderhud (dermis)
AT = underhud (subcutis), där fettvävnaden dominerar