fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Lymfocyt
klass 3

Lymfocyt, lymfosyytti

Immunologiskt minne

Varje lymfocyt reagerar endast mot en viss antigen. När lymfocyten och antigenen möts delar sig lymfocyten flera gånger. En del av cellerna differentierar till effektorceller medan andra blir s.k. minnesceller. T. ex. effektor-B-cellerna eller plasmacellerna producerar antikroppar och deras minnesceller stannar kvar i organismen för att vid behov svara på samma antigen.
Med hjälp av detta "minne" kan immunsvaret aktiveras mycket snabbt.

 
 
Accessibility Feedback