not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lillhjärnan, 3
   

Purkinjeceller

Ljusmikroskopisk bild av lillhjärnans bark från råtta. Milligans bindvävsfärgning.

P = Purkinje cell
pilspets = kapillär

 
 
Accessibility Feedback