fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Slida, 1
   
sivusto123
Flerskiktat skivepitel
   

Slida, emätin, vagina

Slidan förenar livmodern med de yttre könsorganen.
Vaginalväggen delas histologiskt i tre delar:
1) slemhinna
2) muskelskikt
3) yttre bindvävslager (adventitia).
I slemhinnan finns tvärsgående veck. Slemhinnan bekläs av ett flerskiktat skivepitel. Under epitelet finns lamina propria bindväv. Muskelskiktet är uppbyggt av ett relativt tunt lager glatta muskler, som övergår direkt i livmoderns muskellager. I området mellan de små blydgläpparna och slidan dvs. förgården (vestibulum) finns Bartholinis körtlar, som avger slem. Motsvarande körtlar hos män är de s.k. bulbouretrala körtlarna.


Bild av livmodermun och slida (vagina) från kvinna.
Gränsen mellan det flerskiktade skivepitelet i slidan och det enskiktade epitelet i livmodermunnen syns tydligt.
YE = enskiktat epitel
KE = flerskiktat epitel
V = gränszon

 
 
Accessibility Feedback