fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Matsmältningskanalen
klass 1

sivusto123
Matsmältningskanalen
   

Matsmältningskanalen, ruoansulatus, digestive system

I matsmältningskanalen spjälkas maten vi äter i små enkla molekyler, som upptas av blodet och lymfsystemet.
Ryggradsdjurens matsmältningskanal består av fem olika delar:
1. munhålan (cavitas oris)
2. svalget (pharynx)
3. matstrupen (oesophagus)
4. magen (ventriculus)
5. tarmen (intestinum) som indelas i tunntarm (intestinum tenne) och tjocktarm (intestinum crassum).

Hit hör också matsmältningskörtlarna, som producerar enzymerna och de andra vätskorna, som behövs för matsmältningen. Matsmältningskörtlar finns både i själva kanalens väggar samt dessutom intill kanalen, såsom spottkörtlarna, levern med gallblåsan och bukspottskörteln. Hormoner och det autonoma nervsystemet reglerar körtlarnas funktion.

Matsmältningskanalens vägg består av fyra skikt:
1. tunica mucosa = slemhinnan, som ligger innerst
2. tunica submucosa = bindvävsskikt
3. tunica muscularis = muskelskikt
4. tunica adventitia eller serosa = bindvävsskikt

I alla skikt utom själva ytepitelet finns rikligt med blodkärl och lymfkärl samt nerver från det autonoma nervsystemet. Munnen, svalget och magsäcken kallas matsmältningskanalens övre segment. Spottkörtlarnas gångar mynnar här. Det nedre segmentet består av tunn- och tjocktarmen. Gångarna från lever och bukskpottskörtel mynnar här. 

 

 
 
Accessibility Feedback