fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tand, hammas, tooth, dens

Alla tänder har samma grundstruktur:
1. krona
2. en eller flere rötter.
Kronan täcks av dentin och emalj.  Största delen av tanden består av dentin, som är en benliknande vävnad. Dentinet = tandben bildar tandens stomme och omger tandpulpan, som består av blodkärlsrik bindväv. Dentin är hårdare än vanligt ben. Emaljen, som täcker kronans dentin, är kroppens hårdaste material. Emalj innehåller 98 % hydroxyapatit. Rotens dentin täcks av tandcement, som är en amorf, förkalkad benliknande vävnad. Mängden cement ökar mot rotens spets. Tandcementen innehåller inte blodkärl. Periodontala ligament, som fäster tanden vid  käkbenet, bildar en periodontalhinna. Pulpan (lat. pulpa dentis) består av fibroblaster och retikelfibrer och den innehåller tandens blodkärl och nerver. Blodkärlen, lymfkärlen och nerverna löper in och ut via rotkanalen (lat. canalis radicis dentis).

K = emalj
D = dentin
P =  pulpa 
I =   tandkött
J =  rotkanal
S = Sharps fibrer eller periodontalligament
C = cement
L =  käkben


Dentin är en tät förkalkad vävnad, som bygger upp största delen av tanden. Dentinet påminner om benvävnad men är mer mineraliserat och därför hårdare än vanligt ben. Dentin innehåller 70 % hydroxyapatit. Dentinet bildas av odontoblasterna, som har utvecklats ur bindvävsceller och är av mesodermalt ursprung. Under tandens utveckling bildar odontoblasterna ungt dentin, som kallas predentin. Predentin förkalkas senare till dentin. 

 
 
Accessibility Feedback