fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Mesenkymal bindväv, mesenkyymi, mesenchymal connective tissueMesenkymal bindväv från råttfoster. 400x. Trikrom färgning.
De mesenkymala cellerna är stjärn- eller spolformade. De har långa cytoplasmatiska utlöpare (blåfärgade). Den geleartade mellansubstansen färgas svagt. Inga färdigutvecklade fibrer syns.

 
 
Accessibility Feedback