not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Spottkörtlar, sylkirauhaset, salivary glands,


Översikt av underkäksspottkörtel (submandibular gland) från människa. H&E.
D = utförsgångar för saliv
SA = serösa acini
B = blodkärl
CT = bindväv

 
 
Accessibility Feedback