fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Äggstock, munasarja, ovary, ovarium

OOGENESEN

Oogenesen börjar redan på fosterstadiet, då s.k. primordialfolliklar utvecklas till oogonier och oocyter. Vid födseln anses bildningen av nya primordialfolliklar ha avstannat och det finns då 600 000 - 800 000 primära oocyter i ovarierna. Av detta stora antal utvecklas bara ca 400 till fullmogna folliklar under kvinnans fertila period.
Oocyternas utveckling stannar upp i den första meiotiska delningen. Under kvinnans fertila period, från puberteten fram till övergångsåldern, utvecklas i regel endast en oocyt per månad till mogen äggcell. Oocyten slutför den första meiotiska delningen endast några timmar före ovulationen. Den andra meiotiska delningen sker först under ovulationen, efter det att spermien trängt in i oocyten. På detta sätt uppkommer den mogna äggcellen, som kan befruktas. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback