fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Nervsystem polku Centrala nervsystemet (CNS)
klass 1

Centrala nervsystemet (CNS), keskushermosto

Det centrala nervsystemet (CNS) består av grå och vit substans. Den grå substansen består av neuronernas cellkroppar samt myeliniserade och icke-myeliniserade axoner.  Protoplasmatiska astrocyter, oligodendrocyter och mikroglia utgör de stödjande gliacellerna inom den grå substansen. Den vita substansen består av myeliniserade och icke-myeliniserade nervfibrer. Oligodendrocyter, fibrillära astrocyter och mikroglia utgör de stödjande gliacellerna inom den vita substasen. Bilden i mitten visar ett tvärsnitt av ryggmärgen. Till vänster ses en förstoring av grå substans med stora nervcellkroppar. Till höger ses en förstoring av vit substans med tvärsnitt av nervfibrer.

 

 
 
Accessibility Feedback