fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Enskiktat epitel, allmänt
klass 2

Enskiktat epitel, yhdenkertaiset epiteelit, simple epithelium

I mikroskopiska snitt kan ett enskiktat epitel ibland se ut som ett flerskikat epitel. I den schematiska bilden ser man hur snittningen påverkar utseendet. 
 
Accessibility Feedback