en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


A-bandDe mörka banden i tvärstrimmiga muskelfibriller. A-banden är tydliga i polarisationsmikroskop. Ordet är en förkortning av anisotrop (dubbelbrytande). Varje sarkomer har ett A-band.
A-cellSynonym för alfa-cell. Celltyp i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. A-cellerna producerar och avger glukagon till blodomloppet.
ABC-transportörerMembrantransportörer, som använder energi från ATP vid överföringen av små molekyler genom lipidmembraner.
AgranulocytVit blodcell (leukocyt), som inte innehåller färgbara korn. Till agranulocyterna hör monocyterna och lymfocyterna
AkrosomSpetsen av spermiens huvud vilken innehåller enzymer som medverkar vid spermiens inträngning i äggcellen.
AktionspotentialDepolarisationens fortplantning längs axonen på en nervcell. Hastigheten kan vara upp till 100m/s.
Aktiv transportEnergikrävande transport av ämnen genom cellmembranen. Transporten sker från en lägre till en högre koncentration.
AllelEn av flera olika former av en gen i ett givet lokus.
AmfipatiskEn molekyl som har både en hydrofil (vattenlöslig) och en hydrofob (vattenolöslig) del. Fosfolipider är amfipatiska.
AnafasFas av kärndelningen då kromosomerna vandrar till cellens poler.
AngiogenesNybildning av blodkärl, vanligen genom utväxt från befintliga kärl.
ANP (Atrial natriuretic peptide)Hormon som frisätts från hjärtats förmaksväggar när dessa sträcks. ANP hämmar resorptionen av Na i njurarna så att urinutsöndringen av Na och vatten ökar. Detta leder till en minskad blodvolym och ett lägre blodtryck. Guanylatcyklasreceptorer medverkar.
AntigenMolekyl som utlöser produktion av specifika antikroppar. Inom immunocytokemin används antigener för att lokalisera någon specifik antikropp.
AntikodonNukleotidtriplett i en tRNA-molekyl som binder till en specifik kodon i mRNA-molekylen under translation.
AntiportKallas också mottransport. Membrantransportör som transporterar två olika joner eller andra små molekyler genom lipidmembranen i olika riktningar. Process i en membran där ett ämne transporteras i en riktning och ett annat ämne samtidigt i en annan riktning.
AntisenseEn liten RNA molekyl som är komplementär till en mRNA, och som vid hybridisering med den senare kan förhindra dess funktion; förekommer naturligt men kan också framställas genom genmanipulation för att förhindra funktionen i en given gen.
ApikalDen del av en epitelcell som vätter mot en inre hålighet eller mot utsidan av organismen. Apex = spets, krön på cell eller organ.
ApoptosProgrammerad celldöd i en vävnad. Jmf. nekros.
ApoptosomProteinkomplex som bildas av cytokrom C, ett adaptorprotein och enzymet kaspas. Detta komplex startar den programmerade celldöden.
ArvsmassaDen totala mängden DNA, som överförs från generation till generation.
Autokrin avgivningEn cell agver signalämnen, som påverkar dess egen funktion.
Autokrin substansHormon eller hormonliknande ämne som utövar sin verkan på den cell inom vilken den bildas. Jmf. parakrin, neurohormon,neurotransmitter, neuromodulator.
AxonEn axon är ett utskott från en nervcells cellkropp (soma). Axonen leder impulsen utåt. Axonen slutar vid ett ändorgan, som kan vara antingen en annan nervcell eller ett målorgan. Axonerna kan vara mycket korta (i hjärnan) eller mycket långa, upp till en meter (i våra ben).

 
 
Accessibility Feedback