fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Tandens utveckling

Tänderna utvecklas ur tre olika embryonala vävnader. Ameloblasterna utvecklas ur ektodermet, odontoblasterna ur delar av den kraniala neuralkammen och cementocyterna ur mesenkymet.

Man skiljer mellan fem olika stadier i tandens utveckling:
1. Tandknoppstadium: De neuroektodermala cellerna inducerar mitoser i munhålans  epitelceller och bildning av epiteliala tandanlag. Det bildas 20 tandanlag, ett för varje mjölktand.
2. Tidigt mösstadium: De epiteliala cellerna i tandanlaget delar sig aktivt och börjar växa inåt mot det omgivande mesodermet. 
3. Sent mösstadium: En smal cellsträng, tandlist, förenar de inåtväxande cellerna med munhålans ektodermala epitel. Cellerna i tandlistens ända bildar en mössliknande struktur = emaljorganet, som omger en papill fylld med neuroektodermala celler. De epiteliala tandanlagen bekläs av ett yttre och ett inre dentalt epitel. Anlagen för de permanenta tänderna utvecklas från tandlisten, men hålls tillsvidare i vila. Ameloblasterna ger signalen för tandens vidareutveckling.
4. Klockstadium: Tandens emalj utvecklas ur emaljorganet. Runt det yttre emaljepitelet finns rikligt med blodkapillärer. Det inre emaljepitelet differentierar till ett enskiktat lager ameloblaster. De yttersta cellerna i tandpapillen differentierar till odontoblaster, som bildar dentin.
5. Tandsprickningen: Den växande tanden omges av en bindvävpåse. Denna bildas av cementocyterna och deras cement samt periodontalligamenten.

 

 
 
Accessibility Feedback