fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Örontrumpeten, korvatorvi, Eustachian tube

Örontrumpeten förenar mellanörat med nässvalget. Örontrumpeten har till uppgift att reglera lufttrycket i mellanörat. Närmast mellanörat är örontrumpetens vägg av ben för att sedan övergå i brosk och till slut i bindväv. Örontrumpetens yta bekläs av ett skenskiktat, cilieförsett, cylindriskt epitel med många bägarceller. Bägarcellerna avger slem. Örontrumpeten öppnas när man sväljer.
Följande muskler medverkar: 
1. m. salpingo-pharyngeali,
2. m. tensor palatina
 
3. m. levator veli palatina.

 
 
Accessibility Feedback