fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Benbildning polku Indirekt benbildning
klass 1

sivusto123
Indirekt benbildning - zonerna, 1
   
sivusto123
Indirekt benbildning, 2
   
sivusto123
Osteomalaci
   

Indirekt förbening

Vid den indirekta förbeningen differentieras mesenkymcellerna först till broskceller, som bildar en broskmodell av det blivande benet. Broskmodellen genomgår omfattande förändringar innan det helt bryts ner och ersätts av ben som bildats av osteoblaster, som vandrat in.
Broskets tillväxtzoner indelas i:
1. vilozon. Detta är den första av broskets tillväxtzoner och den består av hyalint brosk.
2. proliferationszon. Nu delar sig kondrocyterna mycket aktivt och bildar s.k. "pelare".
3. hypertrofisk zon. Nu växer broskcellerna i storlek och de mognar.
4. förkalkningszon. Nu förkalkas brosket, vilket leder till att broskcellerna inte mera får näring och syre. Detta leder till att broskcellerna dör.
Det förkalkade brosket bryts ner och osteoblaster bildar i stället ben.

Våra långa ben bildas just på detta sätt. Broskets tillväxtzoner i epifysskivan syns tydligt i längdsnitt av ben. Epifysskivan kvarstår så länge tillväxt på längden sker.

 

 
 
Accessibility Feedback