fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Hud, 1
   
sivusto123
Hud, 2
   
sivusto123
Iho
   

Hud, iho, skin, cutis

Huden är människans största organ. Huden utgör 15 - 20 % av kroppsvikten.
En människas hud är ca 1,2 - 2,3 m2.
Huden har många uppgifter:
1. Huden utgör ett gott kemiskt och mekaniskt skydd. Huden hindrar främmande ämnen och mikroorganismer att tränga in i kroppen. Huden skyddar oss också mot ultraviolett strålning och mot alltför stark värme och köld. Huden hindrar också att vätska avdunstar från vår organism.
2. Huden fungerar som ett känselorgan. I huden finns receptorer för beröring, tryck, smärta och temperatur. Meissners ändkroppar är mycket känsliga för beröring. De ligger i läderhudens papillager, längst ut mot överhuden. Meissners ändkroppar kan kallas "de blindas ögon". Det är nämligen med dem man läser blindskrift. I underhuden finns Pacinis ändkropp, som reagerar på tryck. Dessutom förekommer Ruffinis ändkroppar, Krauses ändkroppar samt fria nervändor i huden.
3. Huden deltar i regleringen av kroppstemperaturen. Hårbeklädnaden och underhudsfettet isolerar oss mot värmeförlust. Svettavsöndringen ökar kroppens värmeavgivning. Likaså avgår värme från hudens ytliga blodkärl.
4. I huden sker ämnesomsättning. Huden largar fett. I huden bildas D-vitaminer med hjälp av solens ultravioletta strålning.
5. Via hudens talg- och svettkörtlar avlägsnas avfallssubstanser.


 
 
Accessibility Feedback