not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gangliecell, 1
   
sivusto123
Ganliecell 2
   

Ryggmärgsganglion, spinaaliganglio

Spinalganglion (dorsal root ganglion) från katt. H&E, × 40

Spinalganglierna består av ansamlingar av nervceller som är belägna i anslutning till ryggmärgens bakre rötter.
Spinalgangliet omges av en bindvävskapsel (pil). Inne i gangliet ser man längdsnittade nervfibrer (stjärna) och ganglieceller (pilspets).
(Sami Purmonen, TaY)

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback