fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Snittning, leikkaaminen, sectioning

MIKROTOMEN   

        

Snittningen är svår att beskriva med ord men lite information kan jag ge i alla fall.
1. Bekanta dej med mikrotomen.
2. Tvätta objektglas i 1% Deconexlösning över natten, skölj och låt torka. Vi brukar ha ett stort förråd av färdigtvättade glas till hands.
3. Urkokt kallt destillerat vatten behövs vid snittningen.
4. Följande fel kan uppstå vid snittning:

fel
orsaker
snittbanden böjer sig till vänster eller höger  dåligt trimmat blockGör sidorna parallella.
snitten bildar inga band
för hårt vax, för kallt i rummet, för tjocka snitt
snitten blir skrynkliga ovass kniv, för mjukt vax, för varmt i rummet, fel vinkel på kniven, fel i inbäddningen.
hål i snittbanden   
hack i kniven, luftfickor i blocket, hårda partiklar i vävnaden, för hård vävnad, t.ex. benvävnad 

 
En längre lista finns i G. Humason: Animal Tissue Technique
5. Vanlig snittjocklek är 5-10 µm.
6. Snitten fästs på objektglaset med olika medel: albumin-glycerin, 1% poly-L-lycin, kromalun. Albumin-glycerin är det vanligaste medlet och mycket behändigt. De andra vidfästningsmedlen används när man behöver extra hård vidfästning, t. ex. när man gör immunocytokemiska (ICC)färgningar.
MONTERING AV SNITT PÅ OBJEKTGLAS

1. Skriv kodnummer på objektglaset med blyerts. Bara blyerts hålls kvar under den följande behandlingen.
2. Stryk ut ett tunnt skikt av albumin-glycerin på glaset.
3. Skär ca 1,5 cm långa bitar av snittbandet med skalpell. Lyft dem försiktigt över på glaset, gärna två och två, parallellt. Ta inte för långa bitar - det lyckas inte. Blås inte på snittbanden!!!
4. Ta kokt kallt vatten med pipett och placera på glaset vid sidan om snitten. Vattnet breder ut sig under snitten, som flyter ut och blir rakare.
5. Placera glaset på en värmeplatta (ca +35°C). Snitten utvidgas nu och i bästa fall försvinner alla skrynklor. Glöm inte preparatet för länge på värmeplattan. Om vaxet smälter förstörs allt.
6. Placera glasen med snitten i värmeugn (+37 °C) över natten. Detta är nödvändigt för att snitten skall fästa vid glaset. Albumin-glycerinet koagulerar i värmen och blir som ett lim, som limmar snitten vid glaset. OBS! Ugnen får inte vara hetare för då smälter vaxet och allt förstörs. 

 
 
Accessibility Feedback