fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Axon, aksoni, axon

Axonens cytoplasma kallas axoplasma. Det innehåller mitokondrier, mikrotubuler och neurofilament. Axonens cellmembran kallas axolemma. Huvudparten av nervsystemets axoner omges av en myelinskida.
Signalen eller aktionspotentialen utgår från axonens början. Aktionspotentialen följer "allt eller intet" principen, dvs.  ifall nervcellen sänder signalen sker det med full styrka. Både de exitatoriska och de inhibitoriska impulserna summeras i axonens början.

 


 

 
 
Accessibility Feedback