not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
LS av perifer nerv
   
sivusto123
LS av perifer nerv
   
sivusto123
LS av nerv
   

LS av perifer nerv

Längdsnitt av perifer nerv från kanin. H&E, × 100

 Vid denna stora förstoring ser man de längdsnittade axonerna och deras myelinskidor (pilarna). Dessutom syns Ranviers noder (RK) dvs. stället där två Schwanns celler möts. Kärnorna som syns hör till Schwanns celler (pilspets). (Sami Purmonen, TaY)

E = epineurium

 

RK = Ranviers nod

HS = nervfiber

Pilspets = kärna i Schwanns cell

 

 
 
Accessibility Feedback