fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Matstrupe - magsäck
   
sivusto123
Matstrupe, 1, 2
   
sivusto123
Matstrupe, 3, 4
   

Matstrupe, roukatorvi, esophagus

Matstrupen är rörformad och sträcker sig mellan svalget och magsäcken.
Matstrupens vägg byggs upp av:

1.  tunica mucosa: a. epitel
                                 b. lamina propria
                                 c. muscularis mucosa
2. tunica submucosa
3. tunica muscularis externa

 

Epitelet är flerskiktat och okeratiniserat. I lamina propria finns lymfatisk vävnad, såsom lymffollikler, samt slemavsöndrande celler. Muscularis mucosa består av ett längsgående skikt glatta muskler. I submucosan förekommer blod- och lymfkärl samt lymffolliklar och slemavsöndrande körtlar. Slemmet håller slemhinnan våt och hal. I submucosan ligger även ganglier och nerver. De bildar Meissners nervplexus.
I vilostadium bildar muscularis mucosa längdgående veck. När man sväljer mat plattas dessa veck ut. Muscularis externa består av ett inre cirkulärt och ett yttre longitudinellt skikt av glatta muskler. Mellan dessa muskelskikt ligger Auerbachs nervplexus.
De båda nervplexusen i submucosa och muscularis externa innehåller både sensoriska och motoriska nervceller. De är av stor betydelse för matstrupens peristaltiska rörelser samt vid regleringen av körtlarnas funktion.


 

 


 

Översikt av matstrupe från människa. På övre sidan ser man det flerskiktade epitelet, som vätter mot insidan and matstrupen, under det finns tunica submusa och muscularis externa. På nedre sidan ser man adventitia-skiket , som rivits sönder. H&E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback