not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Benceller polku Alla typer av benceller
bild

Alla typer av benceller


Bilden visar Masson-Goldner trikrom färgning av ben.

ob = osteoblaster, som håller på att bilda ben
oc = aktiva osteoklaster, som håller på att nedbryta ben 
os = osteocyter, som ligger inbäddade i benmatrix
p  = platta ytceller på gränsen mellan ben och benmärg, med stora fettceller.

 
 
Accessibility Feedback