fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Underkäksspottkörtel, 2
   

Underkäksspottkörtel, leuanalussylkirauhanen, glandula submandibularisrotis

Ljusmikroskopisk bild av underkäksspottkörtel. H&E.

pil = blodkärl
vit pilspets = seröst körteländstycke (som omges av mukösa ändstycken, som färgas mycket ljusare)
svart pilspets = körtelgångar med kubiskt epitel

 
 
Accessibility Feedback