not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Neutrofil leukocyt


Blodutstryk från människa. Wrights färgning.
Bilden visar en neutrofil leukocyt omgiven av röda blodkroppar. Kärnan är tydligt
loberad och cytoplasmat svagt rosafärgat, beroende på att cellen innehåller azurofila korn. 
 
Accessibility Feedback