fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Tvärsnitt av blad, 2-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Tvärsnitt av blad, 1-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Tallbarr, 1
   
sivusto123
Tasllbarr, 2
   

Blad, lehti

Bladets övre och undre ytor täcks av epidermis.
Epidermis täcks ofta av ett vaxskikt.
I epidermis finns luftrum och hjälpceller eller sidoceller.
Trikromer är hårlika utskott av epidermiscellerna.

Mellan det övre och undre epidermis finns mesofyllvävnaden. I denna vävnad sker fotosyntesen. Pallisadvävnad, som består av höga cylindriska celler, förekommer i bladets övre hälft. Under pallisadvävnaden förekommer luftig mesofyllvävnad. Denna vävnad är extra luftig intill klyvöppningarna.
Bladets ledningsvävnad är en fortsättning på skaftets ledningsvävnad. Den förgrenar sig genom mesofyllet.   

 
 
Accessibility Feedback