not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku blod polku Röd blodkropp polku Röda blodkroppar, man, 2
bild

sivusto123
Röda blodkroppar, man, 1
   
sivusto123
Röda blodkroppar, man, 2
   
sivusto123
Röda blodkroppar, fisk, 3, 4
   
sivusto123
Röda blodkroppar, groda, 5
   
sivusto123
Röda blodkroppar, fågel,6
   

Blod från människa

Blodutstryk från människa. Wrights färgning.
De röda blodkropparna saknar kärna. De är små, runda bikonkava skivor.
De är mindre än fiskarnas, grodornas och fåglarnas röda blodkroppar.
1 = neutrofil leukocyt (vit blodkropp)
2 = monocyt (vit blodkropp)
3 = lymfocyt (vit blodkropp)

Det finns bilder av röda blodkroppar från fisk, groda och fågel. Alla har fotograferats med samma förstoring. Det går alltså lätt att jämföra med varandra. 
 
Accessibility Feedback