fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Bisköldkörtel, 2
   
sivusto123
Bisköldkörtel, 3
   

Bisköldkörtel, lisäkilpiraurahen, parathyreoidea

Bisköldkörtlarna är fyra små endokrina körtlar som ligger inbäddade i sköldkörteln, oftast på dess baksida. De är äggrunda och några få mm i diameter. Med åldern ökar mängden fettceller i bisköldkörtlarna. Bisköldkörtlarna innehåller två typer av celler:
1. huvudceller (chief cells) 
2. oxyfila celler.
Huvudcellerna mäter 7-10 µm och har en centralt belägen kärna. Cytoplasmat innehåller lipiddroppar, som anses utgöra lager för PTH = parathyroid hormone.
De oxyfila cellerna är färre till antalet. De är större än huvudcellerna och de färgas med sura färgämnen. De oxyfila cellerna avger inga hormoner.Bisköldkörtel. H&E.

PT = bisköldkörtel (parathyreoidea)
f = folliklar i sköldkörteln
B = bindvävskapsel
A = artär
V = ven 

 
 
Accessibility Feedback