fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Artärer, valtimot, artery

De stora artärerna (diameter > 1 cm t. ex. aortan) samt deras förgreningar, huvudpulsådrorna, tar emot blod under stort tryck från hjärtat och ser till att en jämn blodström når hela organismen. Artärernas tunica intima är ganska tjock. Endotelcellerna är platta och långa. De är tätt kopplade till varandra med tight junctions och gap junctions. Endotelcellerna utgör strukturella och funktionella komponenter i artärernas väggar och de deltar aktivt i underhållet av blodets homeostatiska balans. Tunica media är artärernas tjockaste lager. Tunica adventitia består av lucker bindväv och är vanligtvis under hälften av tunica media i tjocklek. 

 

De medelstora artärerna (diameter 2-10 mm) leder blod till organismens alla delar. I dessa artärer är tunica intima tunnare än i de stora artärerna. Tunica media består av glatta muskler, som

uppehåller  blodtrycket med hjälp av det autonoma nervsystemet. Tunica media begränsas av den inre elastiska membranen och den yttre elastiska membranen, som båda syns tydligt. Tunica adventitia är relativt tjock.

 

De små artärerna (diameter 20-130 µm) reglerar blodets flöde till kapillärerna. Endotelcellerna omges av ett glatt muskelskikt, bestående av 2-5 muskelceller, samt av en tunn tunica adventitia, som förbinder artärerna med den omgivande vävnaden. Pericyterna, som ligger på gränsen mellan de små artärerna och kapillärerna, ansvarar för regleringen av blodflödet. Med hjälp av dem kan de små artärerna leda blodet till de vävnader, där behovet är som störst.

 

 

 

 

 

 


 
 
Accessibility Feedback