not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Magmun, 3
   
sivusto123
Mage, 4
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 5
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 6
   

Magmunnen, mahansuuosa, pars cardiaca ventriculi

 

Övergången från matstrupe till mage från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

stjärna = matstrupens tjocka flerskiktade epitel
pil = lamina propria med kollagenfibrer som färgats blå
pilspets = magkörtel

Ljusmikroskopisk bild av magmun från kanin. Pars cardiaca (ventriculi). H&E.

M = glatt muskelfiber
pil = gastric pit (grop där magkörtel utmynnar)
vit pilspets = parietalcell
svart pilspets = enskiktat cylindriskt epitel


 


 

 

 
 
Accessibility Feedback