not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Osteocyter i osteoner


Bilden visar ett Havers system i tvärsnitt. Havers kanal med sin kapillär omges av koncentriska ringar av osteocyter i sina lakuner. H&E.

 

 
 
Accessibility Feedback