fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Leverns uppgifter

Levern har många uppgifter, bland annat följande:
1 - att producera och avge många olika plasmaproteiner
2 - att uppta och larga näring och vitaminer från blodet samt att portionera ut näring och vitaminer till blodet
3 - att bryta ner gifter och läkemedel 
4 - att producera galla  
5 - levern har dessutom vissa endokrinologiska (hormonella) uppgifter 

Vid sidan av dessa stora uppgifter deltar levern även i bildningen av våra essentiella aminosyror. Levern upptar glukos från blodet och largar det i form av glykogen. Vid behov omvandlas detta glykogen omvandlas till glukos och avges tillbaks till blodet. Levercellerna får sin egen energi antingen direkt från glukos eller från fettsyror (via β-oxidation). Levercellerna producerar dessutom ketoner, som andra celler kan använda som energikälla. Levern producerar största delen av kroppens urinämne och deltar i kolesterolsyntesen och -metabolismen.

 
 
Accessibility Feedback